sıva haline getirmek ne demek?

 1. (en)Puddle.

sıva

 1. Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç.
 2. Bir yapının duvarlarına sürülen ince harç tabakası.
 3. Saat. (Osmanlıca'da yazılışı: sı'va)
 4. (en)Compo.
 5. (en)Plaster.
 6. (en)Stucco.
 7. (en)Stucco-work.
 8. (en)Coating.
 9. (en)Grout.
 10. (en)Laying.

sıva gibi

 1. (en)Plastery.

hane

 1. Ev, konut.
 2. Ev halkı
 3. Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz.
 4. Basamak.
 5. Klasik Türk müziğinde, peşrev vb. saz parçalarının bölümlerinden her biri.
 6. Birleşik kelimelerde "bina, yapı, yer, makam" anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alan bir söz.
 7. Bk. ev
 8. Ev, mesken, beyt.
 9. (en)House.
 10. (en)Dwelling.

getirmek

 1. Gelmesini sağlamak
 2. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
 3. Erişmek veya eriştiğini sanmak.
 4. İleri sürmek.
 5. Sebep olmak, ortaya çıkarmak.
 6. İletmek, bildirmek
 7. Sağlamak
 8. Bir makama atamak veya seçmek.
 9. (en)Bring.
 10. (en)Bring along.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıvasıva gibisıva ile kaplamaksıva ile süslemeksıva mastar altlığısıva süsüsıva vurmaksıva yapmaksıvacısıvacı çamurusıvSIsı birimlerisıabSIADHsıbahaline bakmamakhaline gelmekhaline getirmehaline getirmekhaline köpekler gülüyorhaline sokmakhalinhalin icabıhalindehalinden memnunhalinden memnun olmahalihali alemhali apre makinesihali basma makinesihali hamur
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın