sıkıntıda olmak ne demek?

 1. Geçim darlığı çekmek.
 2. (en)Famish, be in a jam.

geçim

 1. Geçinme işi, geçinme araçları, geçinme, maişet.
 2. Anlaşma, uyum.
 3. Eskiden, düşman silahlarının etkisinden korumak için atlara giydirilen zırh.
 4. Yaşamak için gerekli araçları sağlama işi. krş.geçim darlığı
 5. Hlk. Eyer örtüsü.
 6. (en)Bread and butter.
 7. (en)Living.
 8. (en)Bread.
 9. (en)Livelihood.
 10. (en)Keep.

sıkıntıda olan

 1. (en)Stringent.

sıkıntıdan kurtarılma

 1. (en)Disembarrassment.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıkıntıda olansıkıntıdan kurtarılmasıkıntıdan kurtarmasıkıntıdan kurtarmaksıkıntıdan kurtulmasıkıntıdan ölmeksıkıntıdan patlamaksıkıntısıkıntı basmaksıkıntı çekmeksıkıntı verensıkıntı veren şeyolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın