sıkıntı veren şey ne demek?

 1. (en)Cloud, inconvenience, torturer.

sıkıntı veren

 1. (en)Obtrusive.

sıkıntı vermek

 1. Tedirgin etmek, bunaltmak.

veren

 1. (en)[veer (de) ] feather, quill; spring; ferryboat.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıkıntı verensıkıntı vermeksıkıntısıkıntı basmaksıkıntı çekmeksıkıntıda olansıkıntıda olmaksıkıntıdan kurtarılmasıkıntıdan kurtarmasıkıntıdan kurtarmaksıkınmasıkınmaksıkısıkı ağızlısıkı ayırma kuralısıkı bağ dokusıkı bağlamakverenveren el, alandan üstündürveren eli herkes öperveren kimsevereni düzenleverevere verme verişvereceğini alacağına saymaverecekverecekliverver kaçver yiyeyim, ört uyuyayım gözle, canım çıkmasınveraveracious
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın