söylenyazım ne demek?

  1. Konusu söylenleri saptamak olan bilim dalı. bk.söylenyazımcı. krş. söylenbilim.
  2. (en)Mythography.
  3. (fr)Mythographie

söylenyazımcı

  1. Araştırma alanı söylenyazım olan bilim adamı. bk. söylen, krş. söylenbilimci.
  2. (en)Mythographer.
  3. (fr)Mythographe

söylen

  1. Evrende daha önce varolduğu sanılan canlı ve cansız, tüm çevresini ilgilendiren olayların kaynak, neden ve özelliklerini, çoğunlukla Tanrısal görünümler içinde açıklayan anlatı türü. bk.söylenbilim, doğasöyleni, yaşamsöyleni, toplumsalsöylen, karşılaştırmalısöylenbilim. krş.söylence, öykünce, öykü, öykülem.
  2. (en)Myth.
  3. (fr)Mythe

Türetilmiş Kelimeler (bis)

söylenyazımcısöylensöylen örgesisöylenbilimsöylenbilim okulusöylenbilimci
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın