sink ne demek?

 1. Batmak
 2. Suya batmak
 3. Batırmak
 4. Lavabo
 5. (sank, sunk veya sunken) batmak, garkolmak
 6. Yıkılmak, halsizlikten düşmek
 7. Inmek, azalmak, hafiflemek, alçalmak
 8. Irtifa kaybetmek, düşmek, ağır ağır inmek
 9. Girmek, etkilemek, tesir etmek, içine işleyip girmek
 10. Azaltmak, eksiltmek: para yatırmak: kazıp açmak
 11. Kötüleşmek, fenalaşmak, durumu bozulmak
 12. Gömülmek, saplanmak, çukurlaşmak
 13. Gururunu kırmak
 14. Dalmak, derinliğine gitmek
 15. Geriz, lağım
 16. Mahvolmak; batırmak, mahvetmek
 17. (kuyu, maden ocağı vb) açmak
 18. Yavaş yavaş ölmek
 19. (kötü bir şey yapmaya) tenezzül etmek

batmak

 1. Kirlenmek.
 2. Saplanmak
 3. Tedirgin etmemesi gereken şeyler tedirgin etmek.
 4. Hoşa gitmeyen bir duruma uğramak
 5. Yok olmak.
 6. Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek
 7. Dünyanın dönüşü dolayısıyla güneş, ay ve yıldız ufkun altına inmek
 8. İflas etmek.
 9. Bir gökcisminin gözerimi altına inmesi eylemi.
 10. (en)Set.

sink a well

 1. Kuyu kazmak

sink as lead

 1. KurşŸun gibi batmak, ağŸırlıktan dolayı hızlıca dibe düşŸmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sink a wellsink as leadsink basinsink conditionsink fastsink insink intosink into a chairsink into a deep sleepsink into a depressionsinsin against the holy ghostsin diyesin ehramısin fonksiyonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın