biyolojici ne demek?

  1. Okulda biyoloji dersini veren öğretmen.

biyoloji

  1. Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi.
  2. (Yun. bios: hayat; logos: ilim) Hayat ilmi; genel anlamda bitki ve hayvanların köken, yapı, gelişme, çalışma, dağılış, büyüme ve çoğalmaları ile uğraşan bilim dalı.
  3. Canlıların yapısını, oluşumunu, işlevlerini ve davranışlarını inceleyen bilim dalı.
  4. Yun. Canlı varlıkları inceliyen ilim. Hayvanları inceleyen bölümüne zooloji; bitkileri inceleyen bölümüne botanik denir. Biyoloji, incelediği konulara göre çeşitli isimler alır. Canlının dış yapısını inceleyen: Morfoloji; dokuları inceleyen; histoloji canlıların büyüyüp gelişmelerini: embriyoloji; hayati faaliyetleri inceleyen: fizyoloji; iç salgı bezlerin faaliyetlerini inceleyen: endrokrinoloji; hastalık hallerini inceleyen: patoloji; canlıların sınıflandırılmasını yapan: sistematik; bitki veya hayvan neslinin ıslahı ile uğraşan: zootekni; mikroskobik canlıları inceleyen: mikrobiyoloji'dir. İç yapısını inceleyen: anatomi; hücreleri inceleyen; sitolojidir.
  5. Canlı bilimi.
  6. (en)Biology.
  7. (al)Biologie
  8. (fr)Biologie

biyoloji bölümü

  1. (en)Biology department

Türetilmiş Kelimeler (bis)

biyolojibiyoloji bölümübiyoloji ile ilgilibiyoloji laboratuaribiyolojikbiyolog
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın