biyolojik amin ne demek?

 1. Amino asit yapısındaki karboksil grubunun L-amino asit dekarboksilazlar tarafından karbondioksit durumunda ayrılması sonucu oluşan aminler, biyojen amin.
 2. (en)Biologic amine.

biyolojik adezif ilaç

 1. (en)Bioadhesive dosage form.

biyolojik adezyon

 1. (en)Bioadhesion.

amin

 1. Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı.
 2. "Öyle olsun, Allah kabul etsin" anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz.
 3. Fonksiyonel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik. RCONH2.
 4. Gıda maddelerinin fermantasyonu veya kokuşması sırasında, amino asitlerin dekarboksilasyonu sonucu açığa çıkan maddeler.
 5. İşlevsel amino grubu taşıyan herhangi bir bileşik, R-NH
 6. (Emn. den) Gönlü müsterih, kalbinde korku bulunmayan. (Osmanlıca'da yazılışı: âmin)
 7. Ya Rabbi! Öyle olsun, kabul eyle! (mealinde olup, duanın sonunda söylenir). İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. İbranice ve Süryanicede de vardır. Hakikat, çok doğru, tamam manasındadır.
 8. İşlevsel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik.
 9. (en)Amen.
 10. (en)Amine.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

biyolojik adezif ilaçbiyolojik adezyonbiyolojik akrababiyolojik analizbiyolojik antropolojibiyolojikbiyolojik arıtmabiyolojik birikimbiyolojik bozunmabiyolojik büyültmebiyolojibiyoloji bölümübiyoloji ile ilgilibiyoloji laboratuaribiyolojiciaminamin alayıamin bileşikleramin çıkarmaamin oksitamin pompasıaminaaminacrinaminakrinaminaseamiAmia calvaamiabilityamiableamiableness
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın