reaktiflik ne demek?

  1. Bir reaktörün, çoğalma katsayısı (k), ile belirlenen), kritiklikten sapma düzeyi (p). p=k-1/k
  2. (en)Reactivity.
  3. (fr)Réactivité

reaktiflik dengesi

  1. Bir reaktörün başlangıçtaki reaktiflik fazlalığı ile, bu fazlalığın değişmesi durumunda oluşan eşdeğer denge.
  2. (en)Reactivity balance.
  3. (fr)Bilan de réactivité

reaktiflik fazlalığı

  1. Reaktör denetim unsurlarının düzenlenmesiyle elde edilen en yüksek reaktiflik düzeyi.
  2. (en)Excess reactivity.
  3. (fr)Excédent de réactivité

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reaktiflik dengesireaktiflik fazlalığıreaktiflik katsayısıreaktiflikölçerreaktifreaktif hipoglisemireaktif oksijen türüreaktif ortamreaktif şişesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın