reaktiflik fazlalığı ne demek?

  1. Reaktör denetim unsurlarının düzenlenmesiyle elde edilen en yüksek reaktiflik düzeyi.
  2. (en)Excess reactivity.
  3. (fr)Excédent de réactivité

reaktiflik

  1. Bir reaktörün, çoğalma katsayısı (k), ile belirlenen), kritiklikten sapma düzeyi (p). p=k-1/k
  2. (en)Reactivity.
  3. (fr)Réactivité

reaktiflik dengesi

  1. Bir reaktörün başlangıçtaki reaktiflik fazlalığı ile, bu fazlalığın değişmesi durumunda oluşan eşdeğer denge.
  2. (en)Reactivity balance.
  3. (fr)Bilan de réactivité

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reaktiflikreaktiflik dengesireaktiflik katsayısıreaktiflikölçerreaktifreaktif hipoglisemireaktif oksijen türüreaktif ortamreaktif şişesifazlalıkfazlalık etmekfazlalıklarfazlalaşmafazlalaşmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın