reaktiflik katsayısı ne demek?

 1. Reaktifliğin ısı, basınç gibi belirli bir parametreye bağımlı olarak gösterdiği farklılık.
 2. (en)Reactivity coefficient.
 3. (fr)Coefficient de réactivitéi

reaktiflik

 1. Bir reaktörün, çoğalma katsayısı (k), ile belirlenen), kritiklikten sapma düzeyi (p). p=k-1/k
 2. (en)Reactivity.
 3. (fr)Réactivité

reaktiflik dengesi

 1. Bir reaktörün başlangıçtaki reaktiflik fazlalığı ile, bu fazlalığın değişmesi durumunda oluşan eşdeğer denge.
 2. (en)Reactivity balance.
 3. (fr)Bilan de réactivité

katsayı

 1. Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı.
 2. Bkz. koefisiyon
 3. Fiziksel bir özelliği tanımlayan sembol
 4. Başka bir değeri veya onun değişme oranını göstermek için, bir değerin veya büyüklüğün çarpıldığı sayı.
 5. (en)Coefficient.
 6. (en)Coefficient, exponent, factor, multiple, parameter.
 7. (fr)Coefficient

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reaktiflikreaktiflik dengesireaktiflik fazlalığıreaktiflikölçerreaktifreaktif hipoglisemireaktif oksijen türüreaktif ortamreaktif şişesikatsayıkatsayı ile ilgilikatsayı matriskatsayılar matrisikatsayıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın