reaktiflikölçer ne demek?

  1. Bir nükleer reaktörün reaktifliğini, bir ya da birkaç bulucu yardımıyla belirlemeye yarayan elektronik ölçüm düzeni.
  2. (en)Reactivity meter.
  3. (fr)Réactimètre

reaktiflik

  1. Bir reaktörün, çoğalma katsayısı (k), ile belirlenen), kritiklikten sapma düzeyi (p). p=k-1/k
  2. (en)Reactivity.
  3. (fr)Réactivité

reaktiflik dengesi

  1. Bir reaktörün başlangıçtaki reaktiflik fazlalığı ile, bu fazlalığın değişmesi durumunda oluşan eşdeğer denge.
  2. (en)Reactivity balance.
  3. (fr)Bilan de réactivité

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reaktiflikreaktiflik dengesireaktiflik fazlalığıreaktiflik katsayısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın