karşıt ne demek?

 1. Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.
 2. Birbirlerinin biçimsel (çelişik) olarak değil, içerikçe karşısına konmuş (kavramlar). (Ör. Ak-kara, doğru-yanlışkarşıt kavramlardır; oysa ak'ın çelişiği ak-olmayan'dır.)
 3. Öznesi ve yüklemi aynı olan, ama biri olumlu öteki olumsuz olan iki tümel önermenin birbiri karşısındaki durumu. (Ör. "Bütün insanlar ölümlüdür." "Hiç bir insan ölümlü değildir." Olumsuzluk yüklemin içinde de dile getirilebilir: "Bütün insanlar ölümsüzdür." gibi.)
 4. (en)Contradictory.
 5. (en)Adverse.
 6. (en)Reciprocal.
 7. (en)Antipathetic.
 8. (en)Antipathetical.
 9. (en)Antithetic.
 10. (en)Antithetical.
 11. (en)Converse.
 12. (en)Cross.
 13. (en)Inimical.
 14. (en)Jarring.
 15. (en)Opponent.
 16. (en)Opposed.
 17. (en)Reciprocating.
 18. (en)Reverse.
 19. (en)Athwart.
 20. (en)Objector.
 21. (en)Contrary.
 22. (en)Anti-.
 23. (en)Contra-.
 24. (en)Contra.
 25. (en)Abhorrent.
 26. (en)Alien.
 27. (en)Antagonistic counter.
 28. (en)Anti.
 29. (en)In disagreement.
 30. (en)Retrograde.
 31. (en)Opposite.
 32. (fr)Contraire
 33. (la)Contrarius

karşıt akıntı

 1. Çok kez boğazlarda görülen birbirine ters yönde biri üstte, öteki altta iki akıntının birbirine göre durumu.
 2. (en)Counter current.
 3. (fr)Contre courant

karşıt alt üşek

 1. X-ışınları lambasında eksicik demetinin dövmesiyle X-ışınları salan, metal pul (üşek).
 2. X-ışınları lambasında eksicik demetinin dövmesiyle X-ışınları salan, metal pul (üşek).
 3. (en)Anticathode.
 4. (al)Antikathode, Geigenkathode
 5. (fr)Anticathode
 6. (fr)Anticathode

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karşıt akıntıkarşıt alt üşekkarşıt amaçlarkarşıt anlamlıkarşıt anlamlı sözcükkarşıt anlamlılarkarşıt anlamlılıkkarşıt aristotelesçi tiyatrokarşıt bakışımkarşıt basınçlarkarşıkarşı satınalım anlaşmalarıkarşı açıkarşı açı çekimikarşı ağırlık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın