affinite kromatografisi ne demek?

 1. Bk. çekim kromatografisi
 2. Kompleks bir karışımdan genellikle bir özel proteini seçerek ayırmada kullanılan kromatografi çeşidi.
 3. (en)Affinity chromatography.

çekim kromatografisi

 1. Molekül ayırma tekniği. Özel proteinleri, belli kimyasal gruplara olan çekimleri sebebi ile, bu grupları kapsayan kolonlardan geçirerek saflaştırma tekniği. Bu teknikte sefaroz gibi moleküller çözünmeyen bir matrikse bağlanırlar, bu bağlantılara çekim gösteren moleküller tutunurlar ve böylece proteinler saf olarak elde edilirler. Affinité kromatografisi.
 2. (en)Affinity chromatography.
 3. (fr)Affinité chromatographique

affinite

 1. İlgi duyan, eğilimi olan.
 2. Karşılıklı etkileşme değeri göz önüne alındığında, iki molekül arasındaki bağlanma gücü.
 3. İki kimyasal madde veya ilaç-almaç arasındaki çekicilik.
 4. İlgi, eğilim, cazibe, meyil.
 5. İki kimyasal madde arasındaki karşılıklı çekicilik, eğilim, meyil.
 6. Antijen ve antikor arasındaki bağlanma gücü.
 7. (en)Affinity.
 8. (la)Affinitaet

affinite sabiti

 1. Bk. çekim sabiti

kromatografi

 1. Bk. renkseme
 2. Narkotik ve psikotrop maddenin bileşenlerini ayırmak için kullanılan analitik yöntem.
 3. (Yun. chroma: renk; graphis: tarz) Bir sıvı ya da gaz ortamında karışık haldeki moleküllerin birbirlerinden ayrılması tekniği.
 4. Gaz veya sıvı haldeki hareketli fazda bulunan bileşenlerin, sıvı veya katı haldeki durgun fazdan sürüklenme hızlarına göre birbirinden ayrıldıkları bir ayırma yöntemi.
 5. Moleküllerin kompleks karışımları içinden istenilen molekülün, duran ve hareketli iki faz aracılığıyla saf olarak elde edilmesi işlemi.
 6. Bir sıvı veya gaz ortamında karışık h
 7. (en)Chromatography.
 8. (al)Chromatographie
 9. (fr)Chromatographie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

affiniteaffinite sabitiaffinityaffinity cardaffinity chromatographyaffinalaffinal auntaffinated sugaraffination sugaraffineaffianceaffiancedaffiantafficheaffidavitkromatografikromatografi kolonukromatografi küvetikromatografi plağıkromatografi tankıkromatograf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın