re collect oneself ne demek?

 1. Kendini toplamak

kendini

 1. (en)Oneself.
 2. (en)Himself.
 3. (en)Herself.
 4. (en)Itself.
 5. (en)Pass off.
 6. (en)Thyself.
 7. (en)Yourself.

re

 1. Türk alfabesinin yirmi birinci harfinin adı, okunuşu.
 2. Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses.
 3. Renyum elementinin simgesi.
 4. Lâtince tekrar anlamına gelen ön ek.
 5. Restriksiyon enzimi.
 6. (en)Syllable applied in solmization to the second tone of the diatonic scale of C; in the American system, to the second tone of any diatonic scale.
 7. (en)The syllable naming the second note of any major scale in solmization.
 8. (en)Abr Regarding, about.
 9. (en)Code Reenlistment code.
 10. (en)Renewable Energy.

re act

 1. Tekrar oynamak

collect

 1. Uğrayıp almak
 2. Tahsil etmek
 3. Bir araya getirmek
 4. Toplamak
 5. Koleksiyon yapmak, biriktirmek
 6. İdrak etmek
 7. Kendine gelmek, anlamak
 8. Toplanmak, birikmek
 9. Koleksiyon haline gelmek
 10. Derlemek

oneself

 1. Kendisi, bizzat, kendi kendine.
 2. Kendine, kendisi, kendi, kendi kendini, kendini

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rere actre affirmationre arrangere arrangedre buildre collectre countre createre dyerr 17 bakteriyofajır dr dalgasır e z i s t i fcollectcollect callcollect feescollect incollect moneycollect o.s.collect on deliverycollect ones thoughtscollect oneselfcollect profitscolleaguecolleaguescollcollacollaboratecollaboratingcollaboration
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın