collect on delivery ne demek?

 1. (en)Cod cod

cod

 1. Kimyasal oksijen ihtiyacı.
 2. (en)Chemical oxygen demand, COD.
 3. (en)(kısaltma) collect on delivery
 4. (en)(kısaltma) cash on delivery
 5. Sazanlamak, işletmek, dalga geçmek
 6. Morina, Gadus morrhua codbank morina bulunan sığlık

collect

 1. Uğrayıp almak
 2. Tahsil etmek
 3. Bir araya getirmek
 4. Toplamak
 5. Koleksiyon yapmak, biriktirmek
 6. İdrak etmek
 7. Kendine gelmek, anlamak
 8. Toplanmak, birikmek
 9. Koleksiyon haline gelmek
 10. Derlemek

collect call

 1. Ödemeli telefon
 2. Karşı ödemeli
 3. Ödemeli çağrı
 4. Ödemeli arama

on

 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı.
 3. Dokuzdan bir artık.
 4. Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.
 5. (en)-one.
 6. (en)Deca-.
 7. (en)In progress; proceeding; as, a game is on.
 8. (en)In operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position' planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night' indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?' in a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 9. (en)With a forward motion; 'we drove along admiring the view'; 'the horse trotted along at a steady pace'; 'the circus traveled on to the next city'; 'move along'; 'march on'.
 10. (en)Indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?'.

delivery

 1. Devretme, doğurma, konuşma
 2. Kurtarma, kurtuluş
 3. Teslim, postadan mektupların dağıtılması, tevzi
 4. Doğum
 5. Konuşma tarzı
 6. Topa vuruş, servis (beysbol)
 7. Dağıtma, teslim etme, verim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

collectcollect callcollect feescollect incollect moneycollect o.s.collect ones thoughtscollect oneselfcollect profitscollect tocolleaguecolleaguescollcollacollaboratecollaboratingcollaborationonon a charge of murderon a daily basison a full stomachon a givenon a given dayon a knife edgeon a large scaleon a lineon a major scaleoo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın