r 17 bakteriyofajı ne demek?

 1. Yapısı F2 bakteriyofajının aynı olan bir virüs.
 2. (en)Phage R 17.
 3. (fr)Phage R 17

r

 1. R, İngiliz alfabesinin on sekizinci harfi.
 2. Arjinin.
 3. Röntgen.
 4. Kimyasal bir maddedeki yan grup,Radikal.
 5. Bir bakteri suşunun inhibitöre veya bir faja direncini gösteren simge.
 6. İlâca dirençli plâzmit.
 7. Gaz sabiti.
 8. Pürin nükleosidi.
 9. Bakteri kolonisinin kaba morfolojisi.
 10. Korelasyon kat sayısı.

r d

 1. (Research and Development) AraşŸtırma ve GelişŸtirme, yeni teknolojileri bulup gelişŸtiren şŸirket departmanı

17

 1. (en)Jacobean

bakteriyofaj

 1. (Yun. bakterion: bakteri; phagein: yemek) Bakterileri enfekte eden virüs; bazı tipleri klonlama vektörü olarak kullanılan, bazıları litik (T4 fajı), bazıları da bakteri içinde lizogenik şekilde (bakteriyofaj lambda) çoğalan, kalıtım materyali DNA (T serisi fajlar, Lambda fajları, M13 gibi) ya da RNA (tütün mozaik virüsü) olan virüsler. Faj.
 2. Bakterileri yok eden virüslere verilen ad.
 3. Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj.
 4. Bakterilerin ölümlerine neden olabilen virüslere verilen genel ad, faj, litik faj.
 5. (en)Bacteriophage, phage, bacterial virus.
 6. (en)Bact.
 7. (en)Bacteriophage.
 8. (al)Bakteriophage, Phage, Bakterienvirus
 9. (fr)Bactériophage, phage, virus des bactéries
 10. (fr)Bact

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rr dr dalgasır e z i s t i fr faktörüR grubur integralR koloni tipir kümesiR NH2ababaaba güreşiabacıabacılık1717 ketosteroid175 mmlik film1 hidroksi 2 propanon1 kloronaftalin1 saat sonra1,2 dimetoksibenzen1,3 bütadien
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın