rag and bone man ne demek?

 1. Eskici

eskici

 1. Her türlü eski eşya alım satımıyla uğraşan kimse.
 2. Eskimiş ayakkabıları onaran kimse.
 3. (en)Old clothesman.
 4. (en)Junk dealer.
 5. (en)Ragman.
 6. (en)Rag-and-bone man.
 7. (en)Second hand dealer.
 8. (en)Ragpicker.
 9. (en)Second-hand clothes dealer.
 10. (en)Shoe repairman.

rag

 1. Üniversite öğrencilerinin bağış toplamak amacıyla yaptığı komik gösteriler
 2. Çimenlik, çayırlık, bahçelik, bağlık.
 3. Paçavra, çaput, eski bez parçası
 4. Dağıtmak
 5. Dalga geçmek, kaba şaka yapmak
 6. Şamata yapmak
 7. (-ged, -ging), argo kızdırmak, takılmak
 8. Azarlamak, paylamak
 9. (-ged, -ging) herkesi ayağa kaldırmak

rag bag

 1. Çaput torbası, karmaşa, kargaşa

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

bone

 1. Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık. Havuza girerken kullanımı yaygındır.
 2. Bir tür başlık. (Saçı dış temastan koruma amaçlı)
 3. (en)One of the pieces or parts of an animal skeleton; as, a rib or a thigh bone; a bone of the arm or leg; also, any fragment of bony substance.
 4. (en)The frame or skeleton of the body.
 5. (en)To sight along an object or set of objects, to see if it or they be level or in line, as in carpentry, masonry, and surveying.
 6. (en)Shade of white the color of bleached bones rigid connective tissue that makes up the skeleton of vertebrates the porous calcified substance from which bones are made remove the bones from; 'bone the turkey before roasting it' consisting of or made up of bone; 'a bony substance'; 'the bony framework of the body'.
 7. (en)Lady's cap.
 8. (en)Bathing cap.
 9. (en)Coif.
 10. (en)Rigid connective tissue that makes up the skeleton of vertebrates.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ragrag bagrag boltrag dollrag fairrag paperrag rugrag traderagabatragadrara risk assesmentraaraaberaabe yakınsaklık testiandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın