protected site ne demek?

 1. Özel koruma alanı

özel

 1. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
 2. Bir kişiyi ilgilendiren veya kişiye ait olan, hususi, zatî
 3. Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
 4. Dikkatle değer, istisnai.
 5. Her zaman görülenden, olağandan farklı.
 6. Genelden ayrı olan; bir nesneler öbeğine ya da tek bir nesneye özgü olan. 2-(Mantıkta) Cinse karşıt olarak türle ilgili olan.
 7. (en)Special.
 8. (en)Custom.
 9. (en)Personal.
 10. (en)Private.

protected storage

 1. Korumalı saklama

protected subsystem

 1. Korumalı altsistem

site

 1. Genellikle belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi.
 2. İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet.
 3. Kent, şehir.
 4. Kentlerde, belirli bir merkezden yönetilen, genellikle güvenliği sağlanmış toplu yerleşim merkezi.
 5. Bk. kentdevleti
 6. Bk. toplu konut
 7. (en)Place on the Internet Every web page has a location where it resides which is called its site Web sites are normally combination of several web pages, and every site has an address usually beginning with 'http://.
 8. (en)Host on the Internet which allows remote access by such protocols as http, ftp, telnet, or gopher A site may consist of a single page or many pages under a common site name Whether two addresses with a common site name are one site or more than one may vary depending on your point of view For example, to some, all pages at the Internet Service Provider nexusdesign com might be considered one site But an individual who has set up personal web pages at people nexusdesign com will refer to his or her pages as 'my web site.
 9. (en)Location on the web containing HTML documents which can be used by viewers using a browser.
 10. (en)The location of a web page on the Internet In WWW, it is called a website and identified by its URL.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protected storageprotected subsystemprotected emplacementprotected fatprotected fieldprotected locationprotected memoryprotectedprotectprotect a billprotect toproteanprotean animalculeproteanlyproteaseproteasomesitesite bulunuyorsite developmentsite kentsite licensesite mapsite of special scientific interestsite of the accidentsite seçsite specific release systemsitsit aboutsit alanısit backsit cross legged
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın