protect to ne demek?

 1. korumak

protect a bill

 1. Senedi kabul etmek
 2. Senedi ödemek

protect

 1. Savunmak, sahip çıkmak
 2. Korumak, muhafaza etmek
 3. Saklamak, himaye etmek
 4. Gözetmek, kayırmak

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protect a billprotectprotectedprotected emplacementprotected fatprotected fieldprotected locationprotected memoryprotected siteprotected storageproteanprotean animalculeproteanlyproteaseproteasometoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın