positive accommodation ne demek?

 1. Yakına bakarken silier kasların kontraksıonu

positive

 1. Kesin, kati, mutlak
 2. Olumlu, müspet
 3. Gerçek, hakiki
 4. Esaslı
 5. Şüphesiz, muhakkak
 6. Sarih, açık, vazıh
 7. Gerekli
 8. Emin
 9. Pozitif görüntü (film)
 10. Pozitif, olumlu derece, kesin şey

positive adaptation

 1. Olumlu uyum

accommodation

 1. Konaklama
 2. Kalacak yer
 3. Yatacak yer
 4. Bulma (para vb.)
 5. Gözün optik sisteminin farklı uzaklıklara uyarılması durumu
 6. Bkz. akomodasyon
 7. Uyum sağlama, uyuşma, uzlaşma, uzlaştırma
 8. Uyma, intibak
 9. Birinin işini görmeye razı olma, Iütufkarlık
 10. Düzen

Türetilmiş Kelimeler (bis)

positivepositive adaptationpositive aerotaxispositive answerpositive approachpositive batmotrop effectpositive buoyancypositive cash flowpositive chargepositive chemotaxispositifpositionposition control systemposition effectposition finderaccommodationaccommodation addressaccommodation berthaccommodation billaccommodation draftaccommodation endorsementaccommodation izlenimaccommodation ladderaccommodation noteaccommodation paperaccommodatingaccommodating transactionsaccommodatinglyaccommodateaccommodate facts to theoryaccommodate o.s. toaccommodate oneselfaccommodate oneself to circumstances
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın