positive answer ne demek?

 1. Olumlu cevap

olumlu

 1. Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet, pozitif
 2. Yapıcı
 3. Onaylayan, kabul eden, lehte olan.
 4. Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, müspet, pozitif.
 5. Davranışları beğenilen, yapıcı düşünceleri olan, yararlı.
 6. (en)Positive.
 7. (en)Affirmative.
 8. (en)Assertive.
 9. (en)Content.
 10. (en)Favorable.

positive accommodation

 1. Yakına bakarken silier kasların kontraksıonu

positive adaptation

 1. Olumlu uyum

answer

 1. Kefil olmak
 2. Cevap vermek
 3. Cevap, karşılık, mukabele
 4. Bir çalgının başka bir çalgıya cevap vermesi
 5. Hesabın doğru sonucu
 6. Gelmek (çağrılınca)
 7. Halletmek
 8. Mukabele etmek, karşılamak
 9. İhtiyacı karşılamak
 10. Ödemek, hesap görmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

positive accommodationpositive adaptationpositive aerotaxispositive approachpositive batmotrop effectpositivepositive buoyancypositive cash flowpositive chargepositive chemotaxispositifpositionposition control systemposition effectposition finderansweranswer backanswer foranswer in the affirmativeanswer machineanswer matchinganswer modeanswer nowanswer offanswer seizure ratioansans loadedans yüklüansaansa aksillaris
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın