peydah olmak ne demek?

 1. Peyda olmak

  Şimdi orada bir sürü meşe fidanlarından bir korucuk peydah olmaya başlıyor.

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

peyda

 1. Belli, açık.
 2. meydanda açıkta. hazır, mevcut
 3. Mevcud, var olan, açık, aşikar, meydanda olan.
 4. (en)Manifest.
 5. (en)Visible.

peydah

 1. Peyda.

peydahlama

 1. Peydahlamak işi.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

peydahpeydahlamapeydahlamakpeydahlanmapeydahlanmakpeydapeyda etmekpeyda olmakpeypey akçesipey sürenpey sürmekpey vermekolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın