peyda olmak ne demek?

 1. Çıkmak, ortaya çıkmak, oluşmak.
 2. (en)To appear, to spring up.

peyda etmek

 1. Çıkarmak, ortaya çıkarmak, edinmek.
 2. (en)To beget, to create.

peyda

 1. Belli, açık.
 2. meydanda açıkta. hazır, mevcut
 3. Mevcud, var olan, açık, aşikar, meydanda olan.
 4. (en)Manifest.
 5. (en)Visible.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

peyda etmekpeydapeydahpeydah olmakpeydahlamapeydahlamakpeydahlanmapeydahlanmakpeypey akçesipey sürenpey sürmekpey vermekolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın