ozansı gerçekçilik ne demek?

 1. Fransa'da İkinci Dünya Savaşı öncesinde ortaya çıkan sinema akımı. Yazarlıktan, gazetecilikten gelen oyunluk yazarları kimi yönetmenlerle işbirliği yaparak, birlikte çalışan çiftler oluşturdular. Aralarında ozanlar da bulunan bu oyunluk yazarları yaklaşmakta olan büyük savaşın verdiği sıkıntıyı, bunalımı, huzursuzluğu, toplumda yankısını bulan kaynaşmayı izdem olarak ele alan, ağır, boğucu, kötümser havalı oyunluklar yazdılar. Fransız orta sınıfının, işçi sınıfının sorunlarını işlediler. Böylelikle bir yandan günlük gerçeklere, bir yandan bu gerçeklerin ozanca bir tutumla işlenmesine dayanan filmler ortaya çıktı. Ruhbilimsel gerçekçilik, toplumcu romantizm gibi adlar da verilen bu akımın en çok tutulan adıozansı gerçekçilik oldu.
 2. (en)Poetic realism.
 3. (al)Poetischer Realismus
 4. (fr)Réalisme poétique

ozansı

 1. Ozanı andıran, ozana benzeyen, ozan gibi.
 2. (en)Poetic ?airane.

ozansı film

 1. Şiir özellikleri ağır basan, şiirsel bir hava taşıyan film. (Genellikle görüntülerinin güzelliği, görüntülerle imge yaratmadaki başarısı ya da açıklama, söz, konuşmalar gibi ses bölümündeki ozansı özellikle kendini gösterir).
 2. (en)Poetic film.
 3. (al)Poetischer Film
 4. (fr)Film poétique

gerçekçilik

 1. Gerçekçi tutum ve davranış, realizm.
 2. Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm
 3. Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, realizm.
 4. Dışımızdaki dünyayı, nesnel bir tutumla yansıtmayı amaçlayan sinema ve televizyon akımı.gerçekçilik bir yandan dış dünyayı bütün çapraşıklığı, derinliği, zenginliğiyle anlayabilecek, kavrayabilecek bilgiyi, bilinci gerektirir; bir yandan dış dünyanın gerçeğini çarpıtmayacak, bozmayacak, değiştirmeyecek bir dürüstlük, soğukkanlılığı zorunlu kılar; ayrıca bu gerçeği izleyiciye en inandırıcı, en benimsetici yolda aktaracak, sunacak büyük bir sanat yeteneği ister.
 5. (en)Realism.
 6. (en)Literalism.
 7. (en)Literalness.
 8. (en)Reality.
 9. (en)Realism realizm.
 10. (al)Realismus

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ozansıozansı filmozansılıkozansoyozansüozanozanalpozanarozanayozancaozalitozalit baskısıozalit kağıdıozalit makinasiozalitçigerçekçilikgerçekçigerçekçi döviz kuru politikasıgerçekçi eğitimgerçekçi kimsegerçekçi kur politikası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın