ozalit baskısı ne demek?

 1. (en)Blueprint, ozalid print.

ozalit

 1. Yüzeyi ışığa karşı duyarlı bir madde ile kaplı kâğıt üzerine, kalıptan çekilmiş resim kopyası.
 2. (en)Blueprint.
 3. (en)Ozalit.

ozalit kağıdı

 1. Yüzeyi ışığa duyarlı bir madde ile kaplı olan, resim ve proje çoğaltmaya yarayan, cad ve ozalit çıktılarında kullanılan bir kağıt türü.

baskı

 1. Bir eserin basılış biçimi veya durumu
 2. Bası sayısı.
 3. Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri.
 4. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı.
 5. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm
 6. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
 7. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.
 8. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
 9. Tutma görevi alınan karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacı ile uygulanan yakın savunma türü.
 10. T. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ozalitozalit kağıdıozalit makinasiozalitçiozalitçilikbaskısı mevcutbaskısı tükenmişbaskısızbaskısız büyümekbaskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alırbaskısız yongayı yel alır sahipsiz tarlayı sel alırbaskıbaskı ağırşağıbaskı altına alınmış enflasyonbaskı altına alınmış talepbaskı altına almak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın