orijinal olarak ne demek?

  1. (en)Originally.

orijinal olmayan

  1. (en)Unoriginal.

orijinal eser

  1. Bk. özgün yapıt

olarak

  1. (en)As, qua.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

orijinal olmayanorijinal eserorijinal faturaorijinal ilaçorijinal kimseorijinal konyağınız var mıorijinalorijinal kopyaorijinal negatiforijinal nüshaorijinolarakolarak anolarak bilmekolarak bulunmakolarak buraya kopyalaolarak görmekolarak görünmekolarak ise alolarak kabul etolarak sonuçlanmakolaola kiolabildiğinceolabildiğince çabukolabildiğince faydalanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın