kanun ne demek?

 1. Yasa.
 2. Geçerli olan kural

  Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır.

  A. Ş. Hisar
 3. Eski takvimde yer alan kânunusani, kânunuevvel ay adlarında geçen "ateş ocağı" anlamındaki söz
 4. Devletlerin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri.
 5. Devletin teşri, yasama kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizam, kaide kural.
 6. Yılın ilk ve son ayı.
 7. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.
 8. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bağıntı; Newtonkanunu, Keplerkanunları.
 9. Bk. yasa
 10. Bk. kanon
 11. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kura
 12. Herhangi bir mevzu üzerindeki kanunu taşıyan kitap.
 13. (C.: Kavanin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar.
 14. Ocak. Ateş yanan yer. Zaman. (Osmanlıca'da yazılışı: kânun)
 15. (en)Code.
 16. (en)Canon.
 17. (en)Enaction.
 18. (en)Rule.
 19. (en)Statute.
 20. (en)Zither.
 21. (en)Act of parliament.
 22. (en)Enactment.
 23. (en)Principle.
 24. (en)Scientific law.
 25. (en)Law.
 26. (en)Law of nature.
 27. (en)Legislative act.
 28. (en)Measure.
 29. (en)Ordinance.
 30. (en)Prescript.
 31. (en)Regulation.
 32. (en)Act, code, canon, enaction, rule, statute, act of congress, act of parliament.

yasa

 1. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural.
 2. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun.
 3. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.
 4. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü.
 5. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel.
 6. Olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı saptayan ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile getiren genel önerme. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural (doğayasası).
 7. Değişmezlik ve zorunluluk niteliği taşımayan, ancak bir yükümlülüğü içeren, özgür bir istence dayalı kural (gereklilikyasası). .// Bu türyasa: a- Hukukta: Toplumda bireyler arası ilişkileri düzenlemek amacıyle devletçe konmuş yönerge ve kurallar, b- Ahlâkta: Törelerle ilgili davranışları düzenleyici buyruklar ve yönergeler; bir davranışın nasıl olması gerektiğini, ne yapmak gerektiğini gösteren kurallar. 3-Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel -> belitler; mantık kuralları (düşünmeyasaları).
 8. Kanun; düzen; töre.
 9. (en)Act of congress.
 10. (en)Code.

kanun adamı

 1. Yöneticiliği sırasında kanunlara uymaktan vazgeçmeyen kimse
 2. (en)Lawman.
 3. (en)Law officer / lawyer.
 4. (en)Jurist.

kanun adami

 1. (en)Lawman

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kanun adamıkanun adamikanun boşluğukanun dışıkanun dışı ilan etmekkanun dışı kılmakanun dışı lokavtkanun dışında kalankanun disi olarakkanun gücükanukankan adacığıkan ağlamakkan akçasıkan akçesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın