oluk numune alma ne demek?

 1. (en)Channel sampling

channel

 1. Kanala dökmek, maceraya sevketmek, kanal açmak
 2. Kanala dökmek, mecraya sevketmek
 3. Kanal açmak, oymak.
 4. Yatak (nehir), kanal, mecra
 5. Bir su yolunun derin kısımları
 6. Geniş boğaz
 7. U demiri, oluk demiri
 8. (den) palasartalar
 9. Hat
 10. Oluk

oluk

 1. Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.
 2. Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu, genellikle çinko boru
 3. Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol.
 4. Ay yüzeyinde görülen uzun yarıklardan her biri.
 5. Ateşsiz silahların hedefe birden fazla batırılmasına olanak sağlayan, namlu boyunca veya namlunun bir bölümüne kadar uzanan yiv.
 6. Elektriksel imlerin aktarılmasında kullanılan, tek ya da iki yönde olabilen tek yol (alıcı oluğu, ses oluğu, seslendirme oluğu, yinelenim oluğu, vb.). TV
 7. Bir televizyon yayınında resim yayını ile buna bağlı ses yayınının kapsadığı yinelenim kuşağı; televizyon kuşaklarının ayrıldığı bölümlerden her biri.
 8. Olgun, olgunlaşmış.
 9. Irmak.
 10. Çay ve dereden küçük akarsu.

oluk açarak

 1. (en)Grooving

numune

 1. Göstermelik.
 2. Misal.
 3. Örnek.
 4. Herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir kısmı.
 5. (en)Sample.
 6. (en)Specimen.
 7. (en)Pattern.
 8. (en)Model.
 9. (en)Norm.
 10. (en)Piece.

alma

 1. Bkz. kendine çekme, tutulum
 2. Almak işi.
 3. Alıntı, iktibas
 4. Bk. çevirim
 5. Vericiden gönderilerek dalgalık yardımıyla toplanan resim ve ses imlerininalmaçta belirmesi.
 6. İade ilmühaberi.
 7. (en)Acceptance.
 8. (en)Adoption.
 9. (en)Excision.
 10. (en)Extraction.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olukoluk açarakoluk açmakoluk ağzıoluk egesioluk genişliğioluk gibi akmakoluk karışmasıoluk olukoluk rendesioluolucalioluçnumunenumune alınma ihtimaliyetinumune almanumune alma tekniklerinumune alma yoluyla anketnumune hacminumune kütlesinumune mekanınumune olaraknumune ortalamasınumudnumudenumularnumnumannumaranumara çeviricisinumara çevirme darbesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın