oluk karışması ne demek?

 1. Aynı olukta çalışan televizyon yayaçlarının birbirini etkilemesi.
 2. (en)Co-channel interference.
 3. (al)Kanalinterferenz
 4. (fr)Perturbation des canaux, interférence des canaux

oluk

 1. Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.
 2. Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu, genellikle çinko boru
 3. Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol.
 4. Ay yüzeyinde görülen uzun yarıklardan her biri.
 5. Ateşsiz silahların hedefe birden fazla batırılmasına olanak sağlayan, namlu boyunca veya namlunun bir bölümüne kadar uzanan yiv.
 6. Elektriksel imlerin aktarılmasında kullanılan, tek ya da iki yönde olabilen tek yol (alıcı oluğu, ses oluğu, seslendirme oluğu, yinelenim oluğu, vb.). TV
 7. Bir televizyon yayınında resim yayını ile buna bağlı ses yayınının kapsadığı yinelenim kuşağı; televizyon kuşaklarının ayrıldığı bölümlerden her biri.
 8. Olgun, olgunlaşmış.
 9. Irmak.
 10. Çay ve dereden küçük akarsu.

oluk açarak

 1. (en)Grooving

karışma

 1. Karışmak işi.
 2. Engelleme, araya girme, müdahale.
 3. Düzeni bozulma.
 4. Merkezde olan, merkezi oluşturan
 5. Yakın ya da aynı yinelenimdeki iki yayının birbirini etkilemesi durumu.
 6. İki ya da daha çok özdeğin bir araya gelip birbirinin içine dağılması.
 7. Bk. araya girme
 8. (en)Interference.
 9. (en)Mixture.
 10. (en)Mixing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olukoluk açarakoluk açmakoluk ağzıoluk egesioluk genişliğioluk gibi akmakoluk numune almaoluk olukoluk rendesioluolucalioluçkarışmakarışma entropisikarışma gerektiren denetimkarışma yığasıkarışmadan uzaktan seyretmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın