oluk genişliği ne demek?

 1. Televizyon yayınlarına ayrılan ve belli bir kuşağın oluk sayısını belirleyen ölçün oluk eni.
 2. (en)Channel width.
 3. (al)Kanalbreite
 4. (fr)Largeur de canal

oluk

 1. Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.
 2. Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu, genellikle çinko boru
 3. Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol.
 4. Ay yüzeyinde görülen uzun yarıklardan her biri.
 5. Ateşsiz silahların hedefe birden fazla batırılmasına olanak sağlayan, namlu boyunca veya namlunun bir bölümüne kadar uzanan yiv.
 6. Elektriksel imlerin aktarılmasında kullanılan, tek ya da iki yönde olabilen tek yol (alıcı oluğu, ses oluğu, seslendirme oluğu, yinelenim oluğu, vb.). TV
 7. Bir televizyon yayınında resim yayını ile buna bağlı ses yayınının kapsadığı yinelenim kuşağı; televizyon kuşaklarının ayrıldığı bölümlerden her biri.
 8. Olgun, olgunlaşmış.
 9. Irmak.
 10. Çay ve dereden küçük akarsu.

oluk açarak

 1. (en)Grooving

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olukoluk açarakoluk açmakoluk ağzıoluk egesioluk gibi akmakoluk karışmasıoluk numune almaoluk olukoluk rendesioluolucalioluçgenişliğindegenişlikgenişlik ayarıgenişlik ayarı düğmesigenişlik derecesigenişlegenişlemegenişleme aksiyomugenişleme hızıgenişleme patikası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın