oluşturma sayfası ne demek?

 1. (en)Create page

create

 1. Neden olmak
 2. Yetki vermek
 3. Meydana getirmek
 4. Yaratmak, oluşturmak
 5. Vücuda getirmek
 6. İhdas etmek, husule getirmek
 7. Atamak, tayin etınek
 8. Yapmak, tertip etmek.

oluşturma

 1. Oluşturmak işi.
 2. (en)Formation.
 3. (en)Constitution.
 4. (en)Generation.
 5. (en)Build up.

oluşturma ısteği

 1. (en)Build request

sayfa

 1. Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife.
 2. Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm.
 3. Konu.
 4. (en)Paginal.
 5. (en)Page.
 6. (en)Leaf.
 7. (en)Foil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

oluşturmaoluşturma ısteğioluşturma işığıoluşturma tarihioluşturmadan sonraoluşturmakoluşturmamakoluşturoluşturanoluşturan jim horneoluşturan parçalardan her birioluşturana göresayfasayfa açılmaksayfa adresi veri tabanısayfa adreslemesayfa alsayf
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın