nisbeti aliyye ne demek?

 1. Büyük bağlılık

büyük

 1. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), küçük karşıtı
 2. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram)
 3. Niceliği çok olan
 4. Üstün niteliği olan
 5. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş
 6. Önemli
 7. Alman mastı.
 8. (en)Large.
 9. (en)Wide.
 10. (en)Grand.

nisbet

 1. Münasebet, yakınlık, bağlılık, ölçü.

nisbeten

 1. Nisbetle, kıyaslanarak. Öncekine göre. Bir dereceye kadar. Şöyle böyle.

aliyye

 1. Alete mensup. Aletle alakalı. (Osmanlıca'da yazılışı: âliyye)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nisbetnisbetennisbetsiz tabakalı sondajnisbetsizliknisbınisnisanisa suresinisabnisabı ekseriyetaliyyealiyyaliyyül alaaliyyül murtazaaliyyülalaaliyaraliyealiynmanaliyülalaaliali abaali abbasali audio mixerali audio wave
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın