nas suresi ne demek?

 1. Kur'an-I Kerim'de 114. Sure. (Bak: Muavvezetan)

nas ımplementation program

 1. Ani

nas

 1. Açıklık, açık ve kesin yargı.
 2. Kur'an ve hadisteki açık hükümler
 3. Dogma.
 4. Karagöz ustalarının «gitmek» sözcüğü karşılığında kullandıkları sözcük.
 5. Bk. sentral dogma
 6. yardımcı, yardım eden (allah’ın kulu). ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir.
 7. İnsanlar, halk, herkes.
 8. Uykusu gelmek. Uyku bastırmak. (Osmanlıca'da yazılışı: na's)
 9. İnsanlar.
 10. (en)Was not.

sure

 1. Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri
 2. kur’an ’ın yüz on dört bölümünden her biri.
 3. Kur'an-I Kerim'in 114 bölümünden her biri.
 4. (en)Sura.
 5. (en)In a sure manner; safely; certainly.
 6. (en)Certainly knowing and believing; confident beyond doubt; implicity trusting; unquestioning; positive.
 7. (en)Physically secure or dependable; 'a sure footing'; 'was on sure ground' certain not to fail; 'a sure hand on the throttle' infallible or unfailing; 'a sure sign of one's commitment' worthy of trust or confidence; 'a sure friend'.
 8. (en)Certain to find or retain; as, to be sure of game; to be sure of success; to be sure of life or health.
 9. (en)Definitely or positively ; 'the results are surely encouraging'; 'she certainly is a hard worker'; 'it's going to be a good day for sure'; 'they are coming, for certain'; 'they thought he had been killed sure enough'; 'he'll win sure as shooting'; 'they sure smell good'; 'sure he'll come'.
 10. (en)Fit or worthy to be depended on; certain not to fail or disappoint expectation; unfailing; strong; permanent; enduring.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nas ımplementation programnasnasanasabnasadnasafnasafenasahanasaibnasalnaNa CMCna tamamiyet hissiNAAnaabsuresure as deathsure enoughsure firesure footedsursur chargesur dinlemeksur ile çevirmeksur şehri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın