na ne demek?

 1. Sodyum elementinin simgesi.
 2. Bk. noradrenalin
 3. Bk. sodyum (II)
 4. Sodyum.
 5. (en)Not Applicable.
 6. (en)Abbreviation of numerical aperture The higher the value is the higher the resolution is.
 7. (en)Abr Not available Not applicable No answer Need alternative.
 8. (en)Abbreviation for nanoamp One billionth of an Amp or 10-9 Amps.
 9. (en)The two-character ISO 3166 country code for NAMIBIA.
 10. (en)Chemical symbol for Sodium.
 11. (en)Royal Mail Region - North America.
 12. (en)Network Adaptive A 2 Mbit/s data stream which contains the same data as the NI data stream but now conforms to the G704 framing structure and contains a time stamp and Reed Solomon coding.
 13. (en)North America - national anthem.
 14. (en)Norwegian Accreditation.
 15. (en)Naturalized; not applicable.
 16. (en)National Archives.
 17. (en)2HPO4: Sodium phosphate.
 18. (en)Sodium NaCO3 - Sodium carbonate NaOH - Sodium hydroxide NH3 - Ammonia NH4 - Ammonium.
 19. (en)Not applicable; ungraded.
 20. (en)Nestle-Aland Greek New Testament with variant readings.
 21. (en)Abbreviation for shuddha nishaadam.
 22. (en)Sodium, natrium, Na.
 23. (en)No, not.
 24. (en)See No.
 25. (en)Silvery soft waxy metallic element of the alkali metal group; occurs abundantly in natural compounds ; burns with a yellow flame and reacts violently in water; occurs in sea water and in the mineral halite.

sodyum

 1. Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0.971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na).
 2. Sembolü Na, Atom numarası 11, Atom kütlesi 22,989 g, e.n. 97,83
 3. Atom numarası 11, atom ağırlığı 22. 99, değerliği 1, sembolü Na olan yumuşak, gümüşümsü beyaz renkte alkali bir metal. Hücreler arası sıvının en önemli ve en çok bulunan katyonu, natriyum. Asit baz dengesini, ozmotik basıncı ve su metabolizmasını ayarlayan impuls taşınmasında görev alan bir elementtir.
 4. Atom numarası 11, atom ağırlığı 22.990, özgül ağırlığı 0.971, değerliği bir, yumuşak, gümüşümsü beyaz renkte, alkali bir metal element, natriyum.
 5. (en)Sodium, natrium, Na.
 6. (en)Sodium.

noradrenalin

 1. Adrenerjik sinir uçlarında L-trozinden başlayarak üretilen nöromedyatör madde.
 2. Sempatik sistemini uyarıcı ilaçların katekolaminler grubuna d
 3. (en)Type of hormone.
 4. (en)Noradrenaline.

Na CMC

 1. Karboksimetil selüloz.
 2. (en)Sodium carboxymethyl cellulose.

na tamamiyet hissi

 1. Bk. eksiklik duygusu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

Na CMCna tamamiyet hissiNAAnaabnaacpnaalnaal oilnaal yağınaamnaaonn an açık yuvarn ağırlıkn aminotridekan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın