nısfiy ül cenah ne demek?

 1. Bk. yarımkanatlılar

yarımkanatlılar

 1. Böcekler sınıfından, ön kanatların dipten başlayarak yarıdan çoğu sertleşmiş son bölümleri ve artkanatları zar durumunda olan tahtakurusu, bit, subiti, su akrebi, fidan biti, cırcırböceği, kırmızböceği gibi böcekleri içine alan bir alttakım.
 2. Kan ve bitki özsuyu emerek yaşayan, birinci çift kanatlarının son yarısı, ikinci çiftin tümü zarsı olan hortumlu böcekler topluluğu. (Tahtakurusu gibi kanadı büsbütün körelmiş türleri vardır.)
 3. (en)Hemipterans.
 4. (al)Halbflügler
 5. (fr)Hémiptères
 6. (la)Hemiptera

nısfiye

 1. Bir çeşit kısa ney

nısfiyet

 1. Yarımlık. Yarı yarıya bölme.

l

 1. Lösin amino asit.
 2. Özel molekül konfigürasyonunu gösteren ön ek (L-glikoz).
 3. Ribozomun büyük alt birimindeki proteinler.
 4. Litre.
 5. L1.Avagadro sabiti. 2.Lagrange fonksiyonu. 3.Tanımlanmamış bir ligand. 4.Luminence. 5.Orbital açısal momentum kuantum sayısı. 6.Parlaklık. 7.İndüktans için sembol. 8.Litre için sembol. 9.L asit: 1-naftol-5-sülfonik asit. 10.L elektronlar: Atomun ikinci kabuğunda bulunan elektronlar. 11.L hattı: a)K hattını takip eden çizgilerin grubu. b)Lamda=3820 ve Lamda=3858 olan Fe nedeniyle Fraunhofer çizgileri. 12.L parçaçıkları: Leptonlar. 13.L ışıması: Anti katot olarak kullanılmış metalin homojen X-ışınlarının ikinci serisi. K ışımasının analoğu. 14.L spektrum: L ışıması nedeniyle oluşan spektrum. Moseley spektrum. 15.L: Karbonhidrat, aminoasit, peptitlerde polarize ışığı sola döndürmeyi belirtir. (II)
 6. Avagadro sabiti.
 7. Lagrange fonksiyonu.
 8. Tanımlanmamış bir ligand.
 9. Luminence.
 10. Orbital açısal momentum kuantum sayısı.

cenah

 1. Bir şeyin iki yanı, sağ ve sol
 2. Kuş kanadı.
 3. Kol, pazı.
 4. Yan, taraf.
 5. Kanat
 6. Bk. kanat
 7. Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)
 8. (en)Wing; flank.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nısfiyenısfiyetnısfiyy ül şeklnısfnısf ı kürenısf ın nehar dairesinısf ınnehar durbininısf i mihver i kebirnısanısafnıcsNIHnıhlenıhvnııığııınülbeülbubülbükülbüklüülcanülefeülemaülenüleşüleşilmeüübabübatirübbehetübbehetlu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın