nükteci kimse ne demek?

 1. (en)Wit

wit

 1. Espritüellik, nüktedanlık, nüktecilik. espritüel kimse, nüktedan kimse.
 2. Yani, bilmek, öğrenmek
 3. Akıl, fikir, us
 4. (wist, witting) (eski) (geniş zaman I wot, thou wost, he wot, we, you, they witen) bilmek, öğrenmek
 5. Anlayış, zekâ
 6. Duygu
 7. Nükte, zarif söz
 8. Nükteci kimse
 9. Yaratıcılık

nükteci

 1. Nüktedan
 2. (en)Witty person, humorist, epigrammatist.

nüktecilik

 1. Nükteci olma durumu.
 2. (en)Wittiness.

kimse

 1. Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
 2. Olumsuz cümlelerde kişi
 3. (en)Person.
 4. (en)Soul.
 5. (en)Thing.
 6. (en)Wallah.
 7. (en)Wight.
 8. (en)Somebody.
 9. (en)Anybody.
 10. (en)Anyone.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nüktecinükteciliknüktenükte yapmaknükteamiznüktebınnükanükafnükahnükalnükaskimsekimse duymasınkimse ile görüştürülmemekkimse kendi memleketinde peygamber olmazkimse yoğurdum ekşi demezkimsecikkimseciklerkimseden geri kalmamakkimselerkimsenin ahı kimsede kalmazkimsakimkim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın