moda olmak ne demek?

 1. Yaygın duruma gelmek, herkesçe kabul edilmek

  Normal otomobil değil de yabansı boyutlarda arazi otomobili kullanmak moda oldu.

  Aydın Boysan
 2. (en)Be fashionable, be in vogue, come into vogue, catch on, take on, be the wear.

moda ol

 1. (en)Come into fashion

moda olan şey

 1. (en)The thing.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

moda olmoda olan şeymoda çıkarmakmoda dünyasımoda düşkünü gençlikmoda eşyamoda fashionmodamoda fuarımoda malların satıcısımoda mütehassısımodolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın