mikab mecmuası ne demek?

 1. Bk. kübik dizge

kübik dizge

 1. Eksenleri, birbirine eşit ve dik olan kristal dizgesi (a1 = a2 = a3.)
 2. (en)Cubic system.
 3. (al)Regulares System
 4. (fr)Systéme cubique

mikab

 1. Kızdan sonra oğlan doğuran kadın. Bir oğlan sonra bir kız doğuran. (Osmanlıca'da yazılışı: mi'kab)
 2. (C.: Mekaıb) Topuk mesti. (Osmanlıca'da yazılışı: mik'ab)

mika

 1. Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak bir mineral, evren pulu.
 2. Bu mineralden yapılmış olan.
 3. Doğada, ince, saydam katmanlar olarak bulunan silis minerallerinin genel adı.
 4. Muhabbet, sevgi.
 5. (en)Isinglass.
 6. (en)Mica.
 7. (al)Glimmer
 8. (fr)Mica

mecmua

 1. Dergi.
 2. Yazma ya da eski basma kitaplarda birden çok kitapçanın yer aldığı cilt bütünü.
 3. Toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi.
 4. (en)Periodical.
 5. (en)Magazine.
 6. (en)Review dergi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mikabmikamika benzerimika bujimika taşımikaamecmuamecmua i hayvanatmecmua neşretme hakkımecmuacımecmuacılıkmecmumecmu arzmecmu talep
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın