mecmua neşretme hakkı ne demek?

 1. Bk. dergi çıkarma hakkı

dergi çıkarma hakkı

 1. Dergi çıkarmak için yasaların tanıdığı hak (Anayasa, m. 23).
 2. (en)Right of revue publish.
 3. (fr)Droit publier de revue

mecmua

 1. Dergi.
 2. Yazma ya da eski basma kitaplarda birden çok kitapçanın yer aldığı cilt bütünü.
 3. Toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi.
 4. (en)Periodical.
 5. (en)Magazine.
 6. (en)Review dergi.

mecmua i hayvanat

 1. Bk. direy

neşretme

 1. Neşretmek işi.

hakkı

 1. Hak ve adaletle ilgili
 2. Bir insana ait olan şey
 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk
 4. Emek
 5. Pay, hisse
 6. Layık, münasip
 7. Doğrulukla ilgili
 8. Doğruluk ve insaf sahibi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mecmuamecmua i hayvanatmecmuacımecmuacılıkmecmualıkmecmuanmecmuatül ahzabmecmumecmu arzmecmu talepmecmamecmaı ekbermecmaı hakaikmecmai aleyhmecmaül bahreynneşretmeneşretme selahiyetineşretmekneşrettirenneşredilmeneşredilmekneşredilmemiş eserneşredilmemiş eserin kanunı telif hakkıneşredilmiş eserneşr
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın