kübik dizge ne demek?

 1. Eksenleri, birbirine eşit ve dik olan kristal dizgesi (a1 = a2 = a3.)
 2. (en)Cubic system.
 3. (al)Regulares System
 4. (fr)Systéme cubique

kübik denklem

 1. Bk. üçüncü dereceden denklem.
 2. (en)Cubic equation.

kübik anten

 1. (en)Cubical antenna.

dizge

 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 3. Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
 4. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
 5. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
 6. (en)Tablature.
 7. (en)System.
 8. (en)System sistem.
 9. (al)System
 10. (fr)Système

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kübik denklemkübik antenkübik çokterimlikübik eğrikübik epitelkübikkübik epitelyumkübik formkübik komşulukkübik olarakkübaküba adasıküba cu cub 192küba ile ilgiliküba kavanoz balığıdizgedizge bilimidizge yaklaşımıdizgelidizgeli değiştirmedizgeli gözlemdizgeli örnek seçmedizgeli rastlantılamadizgeli sabuklamadizgeli sorudizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın