mihrap örtüsü ne demek?

 1. (en)Frontal.

mihrap

 1. Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
 2. Umut bağlanan yer
 3. Toplantı mahallinin ön kısmına veya yüksekçe yapılmış özel bölümüne, ibadet ve dua için kapanılan ve genellikle merdivenle çıkılan özel mekana mihrap denir.
 4. (Mimarlık) Tapınaklarda, yönelinen taraftaki duvarda bulunan ve imamlık edene ayrılmış olan oyuk ya da girintili yer.
 5. (en)Niche of a mosque indicating the direction of mecca.
 6. (en)Niche in a mosque wall indicating the direction of Mecca.
 7. (en)Altar.
 8. (en)Shrine.
 9. (en)Niche.
 10. (fr)Mihrab

mihrap ile cemaat arasındaki paravana

 1. (en)Altar screen.

örtü

 1. Örtmek için kullanılan şey
 2. Yapılarda çatı, dam.
 3. Duyarkatın yalnız bir bölümünün etkilenmesini sağlamak, birtakım özel etkiler elde etmek için alıcının merceği önüne takılan çeşitli biçimlerdeki saydamsız cisimler
 4. Pencere boyunu değiştirmek için alıcı, gösterici, basım aygıtı penceresine takılan parça. TV
 5. Görüntü üzerinde çeşitli biçimler elde etmek üzere alıcı önüne takılan parça.
 6. (en)Cover.
 7. (en)Veil.
 8. (en)Wrap.
 9. (en)Cloth.
 10. (en)Overlay.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mihrapmihrap ile cemaat arasındaki paravanamihraplımihraplıhalımihrabmihrabı cemşidmihrabın arkasındaki heykelmihracemihracenin karısımihrmihmihamihadmihaddemihaffeörtüsünü açmakörtüsünü kaldırmakörtüsüzörtüörtü buzuluörtü cilasıörtü dokusuörtü epiteli
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın