mihrap ile cemaat arasındaki paravana ne demek?

 1. (en)Altar screen.

altar

 1. Yenen, üstün gelen.
 2. (en)Table used in religious ceremonies.
 3. Kurban kesilen yahut buhur yakılan özel yüksek yer, sunak, kurban taşı, mezbaha
 4. Altar, mihrap
 5. Aşai rabbani sofrası
 6. Sunak, mihrap, kurban kesilen taş, altar

mihrap

 1. Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
 2. Umut bağlanan yer
 3. Toplantı mahallinin ön kısmına veya yüksekçe yapılmış özel bölümüne, ibadet ve dua için kapanılan ve genellikle merdivenle çıkılan özel mekana mihrap denir.
 4. (Mimarlık) Tapınaklarda, yönelinen taraftaki duvarda bulunan ve imamlık edene ayrılmış olan oyuk ya da girintili yer.
 5. (en)Niche of a mosque indicating the direction of mecca.
 6. (en)Niche in a mosque wall indicating the direction of Mecca.
 7. (en)Altar.
 8. (en)Shrine.
 9. (en)Niche.
 10. (fr)Mihrab

mihrap örtüsü

 1. (en)Frontal.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

cemaat

 1. Bir imama uyup namaz kılan kişiler.
 2. İnsan kalabalığı, topluluk
 3. Bir dinden veya bir soydan olanların topluluğu
 4. Bk. dinsel topluluk
 5. Bk. ortaklaşalık
 6. Topluluk. ~vakfı: topluluk turgusu, bekiti.
 7. Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük.
 8. Bk. yerel toplum
 9. (en)Parish.
 10. (en)Congregation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mihrapmihrap örtüsümihraplımihraplıhalımihrabmihrabı cemşidmihrabın arkasındaki heykelmihracemihracenin karısımihrmihmihamihadmihaddemihaffeileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın