meydanı harb ne demek?

  1. Savaş meydanı, muharebe alanı, harp meydanı. (Osmanlıca'da yazılışı: meydan-ı harb)

meydanı haşir

  1. Haşir meydanı. Haşrin yeri.(Sual: Meydan-ı Haşir nerededir?Elcevab: $ Halik-ı Hakim'in herşeyde gösterdiği hikmet-i aliye, hatta tek küçük bir şey'e, çok büyük hikmetleri takmasiyle tasrih derecesinde işaret ediyor ki: Küre-i Arz; serseriyane, bad-ı heva azim bir daireyi çizmiyor.. belki mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan-ı ekberin daire-i muhitasını çiziyor, gösteriyor. Ve bir meşher-i azimin etrafında gezip, mahsulat-ı maneviyesini ona devrediyor ki, ileride o meşherde, enzar-ı nas önünde gösterilecektir. Demek, yirmibeş bin seneye karib bir daire-i muhitanın içinde, rivayete binaen Şam-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak, bir meydan-ı haşir bastedilecektir. Küre-i Arzın bütün manevi mahsulatı, şimdilik perde-i gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor ve ileride meydan açıldığı vakit, sekenesini de yine o meydana dökecek; o manevi mahsulatları da, gaibden şehadete geçecektir. Evet Küre-i Arz; bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmünde olarak o meydan-ı ekberi dolduracak kadar mahsulat vermiş ve onu istiab edecek mahlukat ondan akmış ve onu imla edecek masnuat ondan çıkmış. Demek Küre-i Arz bir çekirdek ve meydan-ı haşir, içindekilerle beraber bir ağaçtır, bir sünbüldür ve bir mahzendir. Evet, nasılki nurani bir nokta, sür'at-i hareketiyle nurani bir hat olur veya bir daire olur. Öyle de: Küre-i Arz; sür'atli, hikmetli hareketiyle bir daire-i vücudun temessülüne ve o daire-i vücud mahsulatiyle beraber, bir meydan-ı haşr-i ekberin teşekkülüne medardır. $ M.) (Osmanlıca'da yazılışı: meydan-ı haşir)

meydanı boş bulmak

  1. Kendisini engelleyecek kimse görmeyerek aşırı davranışlarda bulunmak.
  2. (en)To do whatever he wants in the absence of rivals.

harb

  1. İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alakaları keserek silahlı kuvvetlerle çarpışmaları, vuruşmaları.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

meydanı haşirmeydanı boş bulmakmeydanı dar etmekmeydanı imtihanı ins ü canmeydanı mahşermeydanmeydan açmakmeydan almakmeydan bırakmamakmeydan bulamamakmeydharbharbaharbakharbak i ebyazharbanharbatharbcuharbeharbe aitharbeleharhar gürhar harhar hurhar vurup harman savurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın