meydanı boş bulmak ne demek?

 1. Kendisini engelleyecek kimse görmeyerek aşırı davranışlarda bulunmak.
 2. (en)To do whatever he wants in the absence of rivals.

meydanı dar etmek

 1. Birini çok sıkıntıya sokmak, her yönden sıkıştırmak.

meydanı harb

 1. Savaş meydanı, muharebe alanı, harp meydanı. (Osmanlıca'da yazılışı: meydan-ı harb)

boş

 1. İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı
 2. Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal.
 3. Yapılacak işi olmayan, işsiz.
 4. Yararsız, nafile
 5. İşsiz bir biçimde
 6. Verimsiz.
 7. Anlamsız
 8. Habersiz, hazırlıksız
 9. El kaldırma aletlerinden olup bir ağ torba ve iki sopadan oluşan av aracı.
 10. (en)Empty net.

bulmak

 1. Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak
 2. Bir şeyi elde etmek.
 3. Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek.
 4. Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, keşfetmek
 5. İlk kez yeni bir şey yaratmak, icat etmek.
 6. İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak
 7. Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak
 8. Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak
 9. (en)Invent.
 10. (en)Discover.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

meydanı dar etmekmeydanı harbmeydanı haşirmeydanı imtihanı ins ü canmeydanı mahşermeydanmeydan açmakmeydan almakmeydan bırakmamakmeydan bulamamakmeydboşboş adboş adlı temel mantıkboş ağırlıkboş alanboş alan yatırımıboş alana bağlıboş alana göreboş alanı ayarlaboş amaç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın