mevsimlik göç ne demek?

 1. Komşu ülkeler arasında ya da aynı ülke içinde, belli aylarda işgücüne çok gereksinim duyulan yörelere (büyük tarımsal işletmelerin yoğunluk kazandığı yerlere, işleyim özeklerine) akan nüfus.
 2. (en)Seasonal migration.
 3. (fr)Migration saisonnière

mevsimlik alopesi

 1. Köpeklerde mevsime özgü olarak belli aralıklarla tekrarlayan ve nedeni tam olarak bilinmeyen, böğür bölgesinde nükseden bakışımlı alopesi ve yoğun hiperpigmentasyonla belirgin kıl foliküllerinin displazisinden kaynaklanan deri bozukluğu. Yumurtalık ve döl yatağı operasyonla alınan bokser ve İngiliz buldok köpeklerinde görülür.
 2. (en)Seasonal alopecia.

mevsimlik dalgalanmalar

 1. Dönemsel iklim değişmeleri veya tatiller dolayısıyla yılın belirli dönemlerinde iktisadi etkinliklerde ortaya çıkan ve göstergelere yansıyan dalgalanmalar.
 2. (en)Seasonal fluctuations.

göç

 1. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret
 2. Evden eve taşınma, nakil
 3. Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları.
 4. Kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri.
 5. İktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim birimine doğru gerçekleşen nüfus hareketleri.
 6. Mevsim, iklim, besin miktarı vb. sebeplere dayalı olarak hayvanların habitat değiştirmesi.
 7. Bitkilerin yeni alanlara yer değiştirmesi. Migrasyon.
 8. Herhangi bir kuvvetin etkisi altında belli bir yönde taneciklerin, iyonların düzgün hareketleri.
 9. Embriyonel gelişim sırasında kimi hücrelerin bulundukları yerden başka bir yere amöboid hareketlerle taşınması olayı.
 10. (en)Migratory.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mevsimlik alopesimevsimlik dalgalanmalarmevsimlik değişimmevsimlik endüstrimevsimlik indirim seasonal discountmevsimlikmevsimlik isçimevsimlik işçimevsimlik işsizlikmevsimlik mal seasonal goodsmevsimlimevsimli mevsimsizmevsimlermevsimmevsim be mevsimmevsim çatlamasımevsim hastalıklarımevsim iklimigöçgöç alanıgöç alanigöç etmegöç etmekgöç etmeyengöç kuramıgöç uzunluğugöç yayılımgöçebegöbgöbbasangöbbengöbeçgöbede
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın