meta yönlendirici grup ne demek?

 1. (en)Meta director, meta- directing substituent, meta allowers.

meta

 1. Mal, ticaret malı.
 2. Elde bulunan varlık, sermaye
 3. Yunanca sonra anlamına gelen ön ek
 4. Benzen halkalı bileşiklerde kullanılan bir ön ek olup sübstitüe karbon atomlarının arasında bir sübstitüe olmamış karbon atomu bulunması haline karşılık gelir. Benzende 1,3 durumu.
 5. Sonra, sonra gelen.
 6. Ortasında.Dgr.: anat. meta
 7. Ne vakit? Ne zaman? manasında olup, mutlak ve mübhem vakit edatıdır. Bazan "Min" harfi-i cerri yerinde ve sual için de kullanılır.
 8. Fayda. Menfaat.
 9. (en)Meta-.
 10. (en)Goods.

meta analiz

 1. Seyrek görülen akut yan etkilerin ortaya konması için geniş ölçekli rastgele kontrollü inceleme yapılması veya ufak çapta yapılan çok sayıdaki bu tür incelemelerin sonuçlarının üst üste konularak toplu bir biçimde incelenmesi esasına dayanan istatistiksel yöntem.
 2. (en)Meta-analysis.

yönlendirici

 1. Yönlendirme niteliği olan.
 2. (en)Collimator.
 3. (en)Redirector.

grup

 1. Küme
 2. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.
 3. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.
 4. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu.
 5. Birden çok kelimeden oluşan fakat yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir öge gibi işlem gören ve yargı bildirmeyen söz dizisi. Ad tamlaması, sıfat tamlaması, iyelikli tamlama, ikilemeli tamlama, birleşik ad, edat grubu, birleşik fiil vb. birergrup oluşturmaktadır: saman rengi, ana kucağı, tatlı elma, dünkü haber, iri iri gözler, Halide Nusret Zorlutuna, pazartesi (<pazar ertesi), ayakkabı, Haydarpaşa, sizin için, ona göre, ateş gibi, denizde kum, evdeki iş, alt eylemek, pişman olmak, yapmış bulunmak, Osman baba, Ayşe nine, ey arkadaş! vb.
 6. Bk. öbek
 7. (en)Group.
 8. (en)Ensemble.
 9. (en)Party.
 10. (en)Gang.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

metameta analizmeta silikatmeta tagsmetaanalizmetabmetaballsblobsmetabasismetabatikmetabazimetmet cezirmet dalgasımet halinde olmakmet ve cezre aityönlendiriciyönlendiricileri keşif reklamlarıyönlendirilebilir çokkatmanlıyönlendirilebilir manifoldyönlendiriliş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın