grup ne demek?

 1. Küme

  Bir kadın grubu gözleri komutanın penceresine dikili duruyor.

  H. E. Adıvar
 2. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.
 3. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.
 4. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu.
 5. Birden çok kelimeden oluşan fakat yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir öge gibi işlem gören ve yargı bildirmeyen söz dizisi. Ad tamlaması, sıfat tamlaması, iyelikli tamlama, ikilemeli tamlama, birleşik ad, edat grubu, birleşik fiil vb. birergrup oluşturmaktadır: saman rengi, ana kucağı, tatlı elma, dünkü haber, iri iri gözler, Halide Nusret Zorlutuna, pazartesi (<pazar ertesi), ayakkabı, Haydarpaşa, sizin için, ona göre, ateş gibi, denizde kum, evdeki iş, alt eylemek, pişman olmak, yapmış bulunmak, Osman baba, Ayşe nine, ey arkadaş! vb.
 6. Bk. öbek
 7. (en)Group.
 8. (en)Ensemble.
 9. (en)Party.
 10. (en)Gang.
 11. (en)Band.
 12. (en)Batch.
 13. (en)Body.
 14. (en)Bunch.
 15. (en)Category.
 16. (en)Clan.
 17. (en)Class.
 18. (en)Clump.
 19. (en)Clutch.
 20. (en)Push.
 21. (en)Series.
 22. (en)Bracket.
 23. (en)Cluster.
 24. (en)Company.
 25. (en)Contingent.
 26. (en)Crop.
 27. (en)Fellowship.
 28. (en)Knot.
 29. (en)Outfit.
 30. (en)Pocket.
 31. (en)Ring.
 32. (en)Team.
 33. (en)Troop.
 34. (en)Section.
 35. (en)Circle.
 36. (en)Faction.
 37. (en)Flock.
 38. (fr)Groupe

küme

 1. Tümsek biçimindeki yığın.
 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
 3. Tomar.
 4. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
 5. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
 6. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.
 7. Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk.
 8. Çok sayıda nesne ve canlı topluluğu
 9. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak Ayaktopu Birliğince belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk.
 10. (en)Heap.

öbek

 1. Küme
 2. Genel olarak yaş, yapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren dizgelere ilişkin yıldızlar kümesi.
 3. Özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözlerin bütünü.
 4. Her öğenin tersini ve öteki öğelerle birleşkesini kapsayan aynı yapıdaki öğeler topluluğu.
 5. (en)Aggregate.
 6. (en)Block.
 7. (en)Tuft.
 8. (en)Group.
 9. (en)Mass.
 10. (en)Heap.

grup adı

 1. (en)Group name

grup adresi

 1. (en)Group address

Türetilmiş Kelimeler (bis)

grup adıgrup adresigrup akordugrup altbilgisigrup ayrıntılarıgrup birleşmesigrup boyutugrup bulunamadıgrup cohortgrup çalışmasıgrugrubgrub alonggrub screwgrub street
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın