merkezde olan ne demek?

  1. (en)Central.

merkezde beslenmis

  1. (en)Centre fed

merkezde çaıışanlar

  1. (en)Headquarters

olan

  1. Olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
  2. (en)Pron. one.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

merkezde beslenmismerkezde çaıışanlarmerkezde toplamakmerkezde toplanmakmerkezdenmerkezden ayarlamalı yönlendirmemerkezden beslemeli bantmerkezden çıkan yolmerkezden ısıtma döşemimerkezden idaremerkezmerkez açımerkez avrupamerkez bankasımerkez bankası avanslarıolanolan bitenolan olduolana aykırı koşullu önermeolanakolanak irdelemesiolanak sağlamakolanak tanımakolanak verenolanak vermekolaola kiolabildiğinceolabildiğince çabukolabildiğince faydalanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın