men hüve ne demek?

 1. O kimdir?

o

 1. O, İngiliz alfabesinin on beşinci harfi
 2. Oksijen elementinin simgesi.
 3. Şaşma, beğenme vb. duyguları belirten bir seslenme sözü.
 4. Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz
 5. Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz
 6. İki veya daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösteren bir söz.
 7. Sıfır
 8. Tikel olumsuz önermenin simgesi.
 9. Oksijen.
 10. Orotik asit.

men at work

 1. Yol çalışması

men dakka dukka

 1. "Kapı çalanın kapısı çalınır." Yani, kim birisine bir kötülük yahut iyilik yaparsa ona o şey yapılır. Mesela: "Su-i zan eden su-i zanna maruz olur."

hüve

 1. Arabçada: O (manasına işaret zamiri)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

men at workmen dakka dukkamen davasımen enemen etmekmenmen i müdahalemen in blackmen lehül hakkmen lem yezuk lem yedrimeme çizgiME oranıme to drugme toohüvehüve ahsenhüve hakkhüve hasenhüve hüvesinehüvelhüvel ahsenhüvel bakıhüvel ehadhüvel hakkuhüvhüvalhüvamhüvarehübaşehübelHübl ayıracıhübuhübub
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın