Hübl ayıracı ne demek?

  1. Doymamış yağların iyot sayısını tayin etmede kullanılan iyot ve cıva(II) klorürün alkoldeki çözeltisi. Hübl çözeltisi.
  2. (en)Hubl's reagent.

hübaşe

  1. (C.: Hübaşat) Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.

hübel

  1. Cahiliyet devrinde Kureyşlilerin en büyük putu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hübaşehübelhübuhübubhübubi riyahayıraçayıraç kafesiayıraç kutusuayıramamaayıranayır
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın